ติดต่อ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2293-9000,2293-9300 โทรสาร. 0-2294-3024

 

  • คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
  • เลขานุการบริษัท
  • 0-2295-0688
  • 0-2294-1155
  • duangm@icc.co.th
  • คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
  • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  • 0-2295-0688
  • 0-2294-1155
  • iccset@icc.co.th

ติดต่อผ่านทางอีเมล์​