อัตราส่วนทางการเงิน

2561256025592558

อัตราส่วนทางการเงิน 2561


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561

ดาวน์โหลด

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560

ดาวน์โหลด

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2559


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2559

Download

อัตราส่วนทางการเงิน 2558


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2558

Download