อัตราส่วนทางการเงิน

2564256325622561256025592558

อัตราส่วนทางการเงิน 2564


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2564

ดาวน์โหลด

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2563


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2563

ดาวน์โหลด

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2562


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2562

ดาวน์โหลด

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561

ดาวน์โหลด

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2560

ดาวน์โหลด

 

อัตราส่วนทางการเงิน 2559


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2559

Download

อัตราส่วนทางการเงิน 2558


 

อัตราส่วนทางการเงิน 2558

Download