ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์

256725662565256425632562256125602559

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2567


 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2566


 

ICC ร่วมจัดงานประกวดผลงาน “Chairman Awards 2024”

29 ธันวาคม 2566            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2024”  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567  –  7 มิถุนายน 2567 ประกาศผลรางวัลวันที่ 12  มิถุนายน 2567  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 3 2566 (F45)

10 พฤศจิกายน 2566

 

อ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 2566 (F45)

11 สิงหาคม 2566

 

อ่านต่อ

   

ICC ได้รับพิจารณาอนุมัติต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2

14 กรกฎาคม 2566

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  และได้รับพิจารณาอนุมัติต่ออายุในวันที่  31 ธันวาคม 2565

 

 

 

 ICC ร่วมจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 12”

3 กรกฎาคม 2566            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่ม  สหพัฒน์ ครั้งที่ 12”     
โดยดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของ  นักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องประชุม Silk  1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”  ครั้งที่ 12 
        บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 12” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ

อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

ICC รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด “Chairman Awards 2023”

3 กรกฎาคม 2566  

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น             

            ประเภท  System & Process
            รางวัลชมเชย จากผลงาน การพัฒนาระบบ Tracking และการจัดเก็บเอกสาร Document Control

ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2023 วันที่ 30 มิถุนายน  2566 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา 

 

 

 

 

   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 12”

21 มิถุนายน 2566    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ภายในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 12” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม Silk 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

อ่านต่อ 

 

 

สหกรุ๊ปแฟร์ ปี 2566

21 มิถุนายน 2566    

          

อ่านต่อ 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 2566 (F45)

12 พฤษภาคม 2566

 

อ่านต่อ

 

   

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

27 เมษายน 2566            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,633,730.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

22 มีนาคม 2566

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 

 

 

Earning Release FY 2022

1 มีนาคม 2566

  

อ่านต่อ 

 

รุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 (F45-3)

27 กุมภาพันธ์ 2566

 

อ่านต่อ

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

22 กุมภาพันธ์ 2566    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 58  ปี พ.ศ. 2566  คือวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ   วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2566

 

 

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2565


 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 3 2565 (F45-3)

11 พฤศจิกายน 2565

 

อ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 2565 (F45-3)

5 สิงหาคม 2565

 

อ่านต่อ

 

 

สหกรุ๊ปแฟร์ ปี 2565

1 มิถุนายน 2565    

          

อ่านต่อ 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 2565 (F45-3)

13 พฤษภาคม 2565

 

อ่านต่อ

 

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  57 
ปี พ.ศ. 2565 
บนเว็บไซด์ของบริษัท

9 พฤษภาคม 2565

  

อ่านต่อ 

 

 

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

27 เมษายน 2565            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,721,806.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

22 เมษายน 2565

  

อ่านต่อ 

   

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

22 มีนาคม 2565

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

 

 

Earning Release FY 2021

1 มีนาคม 2565

  

อ่านต่อ 

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

22 กุมภาพันธ์ 2565    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 57  ปี พ.ศ. 2565  คือวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ   
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  24 พฤษภาคม 2565

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 (F45-3)

18 กุมภาพันธ์ 2565

 

อ่านต่อ

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2564


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 2564 (F45-3)

13 สิงหาคม 2564

 

อ่านต่อ

 

 

สหกรุ๊ปแฟร์ Online ปี 2564

1 กรกฎาคม 2564    

          

อ่านต่อ 

 

Earning Release FY 2020

11 มิถุนายน 2564

  

อ่านต่อ 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 2564 (F45-3)

14 พฤษภาคม 2564

 

อ่านต่อ

 

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  56 
ปี พ.ศ. 2564 
บนเว็บไซด์ของบริษัท

10 พฤษภาคม 2564

  

อ่านต่อ 

 

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

27 เมษายน 2564            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,658,432.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

19 เมษายน 2564

  

อ่านต่อ 

   

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

22 มีนาคม 2564

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2564 

 

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

22 กุมภาพันธ์ 2564    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 56  ปี พ.ศ. 2564  คือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  25 พฤษภาคม 2564

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (F45-3)

19 กุมภาพันธ์ 2564

 

อ่านต่อ

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2563


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 3 2563 (F45-3)

13 พฤศจิกายน 2563

 

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 2563 (F45-3)

14 สิงหาคม 2563

 

อ่านต่อ

 

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

3 สิงหาคม 2563            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,443,611.- บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

ประกาศผล “The Creator Contest คลิปสั้นปั้นไอเดีย”

13 กรกฎาคม 2563    

          

อ่านต่อ 

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ  ห้อง  Galaxy  โรงแรมอวานี  พลัส  ริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

 

 

สหกรุ๊ปแฟร์ Online ปี 2563  ช้อปหยุดโลก

2 กรกฎาคม 2563    

          

อ่านต่อ 

 

สหกรุ๊ปแฟร์ Online ปี 2563

2 กรกฎาคม 2563    

          

อ่านต่อ 

 

แจ้งวันกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

12 มิถุนายน 2563    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 55  ปี พ.ศ. 2563  คือวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ   
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563   โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่  7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

 

 

 

Earning Release FY 2019

12 มิถุนายน 2563

  

อ่านต่อ 

 

ICC จัดโครงการประกวด “The Creator Contest  คลิปสั้นปั้นไอเดีย” 

13 พฤษภาคม 2563            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการประกวด “The Creator Contest คลิปสั้นปั้นไอเดีย” ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิดและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์   VDO  Clip  เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร   ตั้งแต่วันที่ 8 – 31  พฤษภาคม  2563 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 2563 (F45-3)

8 พฤษภาคม 2563

 

อ่านต่อ

 

   

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

8 เมษายน 2563

          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัท  ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (มหาชน) 
ขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563  ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด   โดยยกเลิกกำหนดในวันที่ 22 เมษายน 2563  ทั้งนี้  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายและมีความเหมาะสม  บริษัทฯ จะแจ้งวันประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
           และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562   ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท  จากจำนวนหุ้น  290,633,730 หุ้น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,443,611.- บาท  และกำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อ่านต่อ

 

 

 ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2019”

12 มีนาคม 2563            

              บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท

              รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “Outside in Marketing” ของฝ่าย K
              อันดับที่ 1 ประเภท Sales & Marketing จากผลงาน “Easy Order, Easy Smile…เลือกไซซ์ที่ใช่, เลือกสีที่ชอบ” ของฝ่าย A
             อันดับที่ 1 ประเภท System & Process จากผลงาน “นวัตกรรม ระบบแจ้งเตือนยอดขาย V.2” ของฝ่ายบริหารการขาย (ภูมิภาคนครสวรรค์)
             อันดับที่ 1 ประเภท Services & Personality จากผลงาน “นวัตกรรม ICC Broadcast on Mobile” ของส่วนพัฒนาทรัพยาบุคคล ฝ่ายสำนักงานบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 (F45-3)

21 กุมภาพันธุ์ 2563

 

อ่านต่อ

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

21 กุมภาพันธ์ 2563    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 55  ปี พ.ศ. 2563  คือวันพุธที่ 22 เมษายน 2563   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ   
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม 2563

 

 

 

ICC ร่วมจัดงานประกวดผลงาน “Chairman Awards 2020”

10 มกราคม 2563            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2020”  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563  –  5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลรางวัลวันที่ 10-11  มิถุนายน 2563  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์

 

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2562


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 3 2562 (F45-3)

08 พฤศจิกายน 2562

 

อ่านต่อ

 

ICC ได้รับพิจารณาอนุมัติต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1

5 พฤศจิกายน 2562

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  และได้รับพิจารณาอนุมัติต่ออายุในวันที่  4 พฤศจิกายน 2562

 

 

 ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2019”

1 ตุลาคม 2562            

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2019” ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  ตุลาคม  2562 ประกาศผลรางวัลวันที่ 27  มกราคม  2563  เป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

 

 

 

 ICC ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง”

9 กันยายน 2562            

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

8 สิงหาคม 2562            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดยวิทยากร  อาจารย์ธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข   ให้กับบริษัทคู่ค้า  และเป็นการขยายขอบข่ายนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กร  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในวันที่  8  สิงหาคม  2562  เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ  ห้องพุทธรักษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานบริษัท

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 2 2562 (F45-3)

09 สิงหาคม 2562

 

อ่านต่อ

 

 

 

ICC ได้รับรางวัล Board of the Year Awards 2018

24 กรกฎาคม 2562

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล  Board of the Year Awards 2018  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

18 กรกฎาคม 2562            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร”  โดยวิทยากร  อาจารย์ธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข   พร้อมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ในวันที่  18  กรกฎาคม  2562  เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ  ห้องพุทธรักษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด “Chairman Awards 2019”

2 กรกฎาคม 2562 

 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น 

            ประเภท  Petty Awards  
            อันดับที่ 2  จากผลงาน “The Voice – เพราะทุกเสียงความคิดเห็นมีความหมาย
            รางวัลชมเชย  จากผลงาน ระบบแจ้งเตือนยอดขาย (Line Sales
            Notification System)

            ประเภท  Sales & Marketing 
            อันดับที่ 3  จากผลงาน ขายให้ปัง มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็น 
            ที่ 1 ใน Lazada

            ประเภท  Services & Personality
            รางวัลชมเชย จากผลงาน ICC Role Play Model

ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2019 วันที่ 28 มิถุนายน  2562 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICC ร่วมจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11”

1 กรกฎาคม 2562            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่ม  สหพัฒน์ ครั้งที่ 11”     
โดยดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของ  นักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องประชุม Silk  3-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”  ครั้งที่ 11 
        บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 11” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ

อ่านต่อ

   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11”

17 มิถุนายน 2562    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ภายในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม Silk 3-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

อ่านต่อ 

 

“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23” @ไบเทค บางนา

4 มิถุนายน 2562    

          

อ่านต่อ 

 

“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23” ที่ไบเทค บางนา

23 พฤษภาคม 2562    

          เครือสหพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23” เพื่อศึกษาดูงานร้านค้าตัวอย่าง อบรมความรู้การบริหารจัดการร้านแบบมืออาชีพ และยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในงาน พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าเปิดการเจรจาการค้ากับนักลงทุน โชว์นวัตกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกว่า 1,000 คูหา พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน วันที่ 27 – 30 มิถุนายนนี้ ณ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ที่ไบเทค บางนา

อ่านต่อ 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำไตรมาส 1 2562 (F45-3)

10 พฤษภาคม 2562

 

อ่านต่อ

 

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

22 เมษายน 2562            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,666,813.30 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

   

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562

20 มีนาคม 2562

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 

 

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

4 มีนาคม 2562    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 54  ปี พ.ศ. 2562  คือวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  21 พฤษภาคม 2562

 

 

 

Earning Release FY 2018

4 มีนาคม 2562

  

อ่านต่อ 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3)

22 กุมภาพันธ์ 2562

 

อ่านต่อ

 

 

 ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2018”

18 มกราคม 2562            

              บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2018” ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท

              รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “นวัตกรรม ขายให้ปัง มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นที่ 1 ใน LAZADA” ของฝ่าย H
              อันดับที่ 1 ประเภท System & Process จากผลงาน “นวัตกรรม เติมสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้เพียงพอ” ของฝ่าย G
             อันดับที่ 1 ประเภท Petty Award จากผลงาน “นวัตกรรม The Voice เพราะทุกเสียงความคิดเห็นมีความหมาย” ของส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง ฝ่ายสำนักงานบริษัท

              

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2561


 

แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท

10 ธันวาคม 2561

 

อ่านต่อ

 

ICC ร่วมจัดงานประกวดผลงาน “Chairman Awards 2019”

1 ธันวาคม 2561            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2019”  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561  –  31 มกราคม 2562 ประกาศผลรางวัลวันที่ 7  พฤษภาคม 2562 รับรางวัลวันที่ 28  มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3/2561 (F45-3)

9 พฤศจิกายน 2561

 

อ่านต่อ

 

 ICC ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

2 พฤศจิกายน 2561            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

 

 

 

 ICC ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

17 กันยายน 2561            

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

 ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2018”

6 กันยายน 2561            

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2018” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลรางวัลวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2/2561 (F45-3)

10 สิงหาคม 2561

 

อ่านต่อ

 

 

 ICC ร่วมจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ครั้งที่ 10”

2 กรกฎาคม 2561            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10” โดยคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องประชุม Silk 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” 
       บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 10” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ

อ่านต่อ

 

“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22” ที่ไบเทค บางนา

2 กรกฏาคม 2561    

          เครือสหพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเชิญร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศร่วมงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22” เพื่อศึกษาดูงานร้านค้าตัวอย่าง อบรมความรู้การบริหารจัดการร้านแบบมืออาชีพ และยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในงาน พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าเปิดการเจรจาการค้ากับนักลงทุน โชว์นวัตกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาสิเศษกว่า 1,000 คูหา พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ณ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ที่ไบเทค บางนา

อ่านต่อ 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10”

11 มิถุนายน 2561    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ภายในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม Silk 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

อ่านต่อ 

 

“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22” ที่ไบเทค บางนา

8 มิถุนายน 2561    

          

อ่านต่อ 

 

“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22” ใหญ่กว่าเดิมที่ไบเทค บางนา

5 มิถุนายน 2561    

          เครือสหพัฒน์ ร่วมกับกระทราวงพาณิชย์ สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเชิญร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศร่วมงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22” เพื่อศึกษาดูงานร้านค้าตัวอย่าง อบรมความรู้การบริหารจัดการร้านแบบมืออาชีพ และยังมอบส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในงาน พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าเปิดการเจรจาการค้ากับนักลงทุน โชว์นวัตกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาสิเศษกว่า 1,000 คูหา พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้ ณ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ที่ไบเทค บางนา

อ่านต่อ 

 

แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก ปีที่ 8

15 พฤษภาคม 2561    

         

อ่านต่อ 

 

 

แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก ปีที่ 8

15 พฤษภาคม 2561    

          ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย แอร์โรว์ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องหุ่งห่ม ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศในโครงการ “แอร์โรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทย ช่วยชาวโลก ปีที่ 8” เพื่อนำมามอบให้กับ “โครงการเหลือ – ขอ” เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ โดยมี ครูอ๊อด – สุรชัย  สุขเขียวอ่อน  ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1/2561 (F45-3)

4 พฤษภาคม 2561

 

อ่านต่อ

 

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

23 เมษายน 2561            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,697,103 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

 

 ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2017”

28 มีนาคม 2561            

              บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2017” ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท

              รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “การพัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลบัตรเครดิตจากธนาคารมาระบบ ICC” ของฝ่ายบัญชีการเงิน
              อันดับที่ 1 ประเภท Sales & Marketing จากผลงาน “นวัตกรรม Digital Boost Up” ของฝ่าย H
              

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561

21 มีนาคม 2561

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 

 

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

5 มีนาคม 2561    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 53  ปี พ.ศ. 2561  คือวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561   
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล  คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2561   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2561

 

 

Earning Release FY 2017

2 มีนาคม 2561

  

อ่านต่อ 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 (F45-3)

23 กุมภาพันธ์ 2561

 

อ่านต่อ

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2560


 ICC ร่วมจัดงานประกวดผลงาน “Chairman Awards 2018”

1 ธันวาคม 2560            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2018”  ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม  –  1  มิถุนายน  2561  ประกาศผลรางวัลวันที่  5  มิถุนายน  2561  รับรางวัลวันที่  28  มิถุนายน  –  1  กรกฎาคม  2561   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์

     

ICC ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 ธันวาคม 2560    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560
            

  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

 

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

11 พฤศจิกายน 2560

            บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (F45-3)

3 พฤศจิกายน 2560

 

อ่านต่อ

 

 ICC ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ”

18 ตุลาคม 2560            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560”

21 กันยายน 2560            

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทเครือสหพัฒน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560” ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

          เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน

 

 

 ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2017”

1 กันยายน 2560            

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2017” ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (F45-3)

15 สิงหาคม 2560

 

อ่านต่อ

 

 ICC รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด “Chairman Awards 2017”

3 กรกฎาคม 2560            

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น 

            ประเภท  Sales & Marketing  
            อันดับที่ 1  จากผลงาน Beauty Station 
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Sheene´ Mobile Beauty และกลยุทธ์การสร้างยอดขายจากการสื่อสาร การตลาด  โดยใช้เงินในอนาคต
            อันดับที่ 3  จากผลงาน Royal Project to Natural Skin Care 
            รางวัลชมเชย  จากผลงาน หน้ากากมหัศจรรย์ปกป้องผิวจากมลภาวะ  และDAKS Perfume

            ประเภท  Services & Personality  
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Diamond Crown Innovation  (มากคนเก่ง มากการพัฒนา)

            ประเภท  Corporate Social Responsibility (CSR)  
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Wacoal Bra Day :บรามีค่า สร้างอาชีพรักสิ่งแวดล้อม

            ประเภท  System & Process  
            รางวัลชมเชย  จากผลงาน Warroom กุญแจแห่งความสำเร็จ ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2017วันที่ 2 กรกฎาคม  2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 ICC ร่วมจัดกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ครั้งที่ 9”

3 กรกฎาคม 2560            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” โดยคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
        บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 9” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ

 

อ่านต่อ

 

 

ผลการจัดอันดับเครดิตของ ICC

27 มิถุนายน 2560    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการจัดอันดับเครดิต อับดับเครดิต “AA” (คงที่) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 

Credit News (Click) 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9”

20 มิถุนายน 2560    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และ นักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ภายในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00 – 11:30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ 

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1/2560 (F45-3)

15 พฤษภาคม 2560

 

อ่านต่อ

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

24 เมษายน 2560            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,228,789.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
         สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

 ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016”

23 มี.ค. 2560            

              บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016” ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท

              รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “เช็ค นับ รับ คืน QRCSS (Quick Return Cash Sale System)” ของฝ่าย G
              อันดับที่ 1 ประเภท Sales & Marketing จากผลงาน “กลยุทธ์การสร้างยอดขายจากการสื่อสารการตลาดโดยใช้เงินในอนาคต” ของฝ่าย H
              อันดับที่ 1 ประเภท System & Process จากผลงาน “Order Billing Value Chain Optimization” ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
              อันดับที่ 1 ประเภท Services & Personality จากผลงาน “Diamond Crown Innovation (มากคนเก่ง มากการพัฒนา)” ของฝ่ายสำนักงานบริษัท

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560

21 มี.ค. 2560

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

 

 

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

3 มีนาคม 2560    

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 52  ปี พ.ศ. 2560  คือวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2560  
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2560   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2560

 

 

Earning Release FY 2016

2 มีนาคม 2560

  

อ่านต่อ 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท  และรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2559 (F45-3)

28 กุมภาพันธ์ 2560

 

อ่านต่อ

 

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2559


ICC ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 ธันวาคม 2559

         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  52  ปี  พ.ศ. 2560  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559

  

  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/2559 (F45-3)

15 พฤศจิกายน 2559

 

อ่านต่อ

 

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

11 พฤศจิกายน 2559

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  52  ปี  พ.ศ. 2560  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559

 

 

 ICC ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 ในระดับ  “ดีมาก”

27 ตุลาคม 2559

            บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. เเละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 

ICC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

19 ตุลาคม 2559

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE CODE)”

13 ตุลาคม 2559

       บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   และบริษัทเครือ
สหพัฒน์  ได้รับเกียรติจาก คุณรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code)”    ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์  เมื่อวันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องพุทธรักษา  ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
        เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการที่ดี  ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน

 

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2559 (F45-3)

15 สิงหาคม 2559

 

อ่านต่อ

 

ICC ได้รับรางวัล  Investors’ Choice Award 2016

28 กรกฎาคม 2559    

      บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award 2016  จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  100 คะแนนเต็ม  อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ”  ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน โดยคุณสมพล  ชัยสิริโรจน์  กรรมการบริษัท ขึ้นรับรางวัล  “Investors’ Choice Award 2016” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกัน 8 ปี  สะท้อนให้เห็นว่า ICC เป็น องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ทำให้ ICC ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง  
             พิธีมอบรางวัล  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ผลการจัดอันดับเครดิตของ  ICC

15 กรกฎาคม 2559

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับผลการจัดอันดับเครดิต   อับดับเครดิต  “AA”  (คงที่)  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 Credit News                                                    

อ่านต่อ

 

ICC  รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด “Chairman Awards 2016”

4 กรกฏาคม 2559

               บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Product จากผลงาน BSC Expert White Genius Sunscreen Cooling Effect SPF50 PA+++ ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ICC ร่วมจัดกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 8”

4 กรกฎาคม 2559

             บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   และบริษัทในเครือสหพัฒน์   ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน  “นักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8”   โดยคุณธรรมรัตน์  โชควัฒนา   กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท   เข้าร่วมการเสวนา  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559  เวลา 9:00 น.
            บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 8” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ

อ่านต่อ

 

ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2016”

1 กรกฎาคม 2559  

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2016” ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 – 24 เมษายน 2560 ประกาศผลวันที่ 23 มีนาคม 2560 รับรางวัลวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8”

20 มิถุนายน 2559

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา  โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์  ภายในงาน “นักวิเคราะห์  นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 8” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 – 11:30 น. ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

อ่านต่อ

 

ICC ร่วมจัดประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2016”

 2 มิถุนายน 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2016”  เมื่อวันที่ 2 – 3  มิถุนายน 2559  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2559 (F45-3)

16 พฤษภาคม 2559

 

อ่านต่อ

 

ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 และประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
วันที่ 25 เม.ย. 2559

25 เม.ย. 2559

              บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,165,416.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

            สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่
ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

อ่านต่อ

 

 เครือสหพัฒน์จับมือ ททท. กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว ดึงคนไทยเที่ยวไทย

30 มีนาคม 2559            

        เครือสหพัฒน์ จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวและธุรกิจในประเทศไทย ผ่าน 4 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย โครงการ“12 เมืองต้องห้ามพลาด”, โครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด…PLUS”, โครงการ“เขาเล่าว่า…” และ โครงการ“Outdoor Fest” ซึ่งทุกโครงการได้ตอบโจทย์ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” นำเสนอความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นการเดินทางให้เกิดความสมดุลเชิงพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งให้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด และเชื่อมโยงภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

 

 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559

23 มีนาคม 2559            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

 

 แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

10 มีนาคม 2559            

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 คือวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2558 (F45-3)

29 กุมภาพันธ์ 2559

 

อ่านต่อ