ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ

  • คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
  • เลขานุการบริษัท
  • 0-2295-0688
  • 0-2294-1155
  • duangm@icc.co.th
  • คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
  • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  • 0-2295-0688
  • 0-2294-1155
  • iccset@icc.co.th

ติดต่อผ่านทางอีเมล์​