โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2565256425632562256125602559255825572556255525542553255225512550

 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2565

อ่านต่อ


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2564

อ่านต่อ


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2563

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2562


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2562

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2561


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2561

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2560


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2560 

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2559


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2559

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2558


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2558

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2557


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2557

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2556


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2556

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2555


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2555

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2554


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2554

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2553


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2553

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2552


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2552

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2551


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2551

อ่านต่อ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 2550


 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2550

อ่านต่อ