ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

                การบริการที่ประทับใจ คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการและอยู่กับเราอย่างยั่งยืน  นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการจัดจำหน่าย  ดังนั้น ทุกความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านคือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา   

                บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยการจัดตั้ง  “ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ” ขึ้น  เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัท   เป็นสื่อกลางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ด้วยการดำเนินงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า   เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

                ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และนำเทคโนโลยี   ที่ทันสมัยมาเติมเต็มการให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพงานบริการ โดยที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์   และเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การดำเนินงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นั้น ไม่ใช่แค่เพียงการตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาหรือรับข้อร้องเรียนเท่านั้น ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า

                นอกจากนี้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น ในการสอบถามเรื่องการลงทุน ไขข้อข้องใจ รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับบริษัท 

                หากลูกค้าท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือคำติชม สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2294-4999 หรือ จดหมายธุรกิจตอบรับ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือส่ง e-mail มาที่ services@icc.co.th

                ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จะดำเนินการเก็บข้อมูลที่ท่านติชมหรือร้องเรียนและทำเรื่องส่งรายงานนั้น ๆ ให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกค้า  ทุกท่านมั่นใจว่าทุกคำร้องของท่านจะได้รับการตอบสนองในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นเรายังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้องเรียนเข้ามาเพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น